Αρχική

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης !

Η θέση μας

«Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων είναι ένα όργανο θεσμοθετημένο, που ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα και εκφράζει τους γονείς μέσα στο σχολείο»

Η παρουσία του είναι νομικά κατοχυρωμένη από το νόμο 1566/1998, όπως αντικαταστάθηκε με τον Νόμο 2621/1998. Ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας κάθε συλλόγου ορίζεται από το εγκεκριμένο από το πρωτοδικείο καταστατικό του. Σε όλα τα καταστατικά των Συλλόγων είναι κανόνας να τίθεται ως όρος ότι οι γονείς έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμεροι και ότι κάθε ταμειακώς ενήμερο μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχει τις πράξεις της διοίκησης, να λαμβάνει μέρος στις συζητήσεις για την επίλυση των προβλημάτων και στις ψηφοφορίες για τη λήψη των αποφάσεων κλπ.

Επομένως, η μόνη θεμιτή οικονομικής φύσεως υποχρέωση που μπορεί να ζητηθεί από τους γονείς-μέλη του Συλλόγου είναι η ετήσια οικονομική εισφορά που τους καθιστά οικονομικά ενήμερους και τους εξοπλίζει με όλα τα δικαιώματα.  

Γονείς ή κηδεμόνες που δεν επιθυμούν να είναι μέλη του συλλόγου, δεν έχουν καμία υποχρέωση να καταβάλλουν συνδρομή. Παρόλα αυτά υπάρχει όρος που συμπλέει με το πνεύμα αλληλεγγύης που διέπει τον Σύλλογο  ο οποίος και  τίθεται σε κάθε καταστατικό και αναφέρεται στο  ότι όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως αν οι γονείς τους είναι ταμειακώς ενήμεροι ή όχι, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις εν γένει δραστηριότητες του συλλόγου και να απολαμβάνουν κάθε νομίμως επιδιωκόμενη από το σύλλογο ωφέλεια. Εξάλλου ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί μόνο με την αγάπη και την εθελοντική συμμετοχή των γονιών. 

Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δεν είναι κάποιος ιδιωτικός φορέας ο οποίος «καταργεί» την έννοια της δημόσιας παιδείας. Αντίθετα συνεπικουρεί στον δημόσιο ρόλο της και στη δυνατότητα ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές. 

Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων είναι το Δ.Σ. και αποτελείται από 7 αιρετούς γονείς με θητεία 24 μήνες. Ο ρόλος του μεταξύ άλλων, είναι να αναδεικνύει τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινή, εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα (Διευθυντής σχολείου, Σύλλογος Διδασκόντων, Σχολική Επιτροπή, Δήμος, Περιφέρεια) να προσπαθεί για την επίλυσή τους. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού αλλά και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, τόσο για τα παιδιά όσο και τους γονείς τους. 

Η ετήσια συνδρομή των μελών του συλλόγου είναι απαραίτητη. Οι λόγοι είναι προφανείς και σημαντικοί. Σημαντικότερος όλων ότι τα χρήματα αποδίδονται εξολοκλήρου πίσω, ωφελώντας όλα τα παιδιά του σχολείου και συμβάλλουν σε διάφορες ανάγκες (λειτουργικές, κτιριακές, εκπαιδευτικές κλπ). 

Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε να ανταποκριθείτε στην οικονομική υποχρέωση που έχετε ως μέλη του συλλόγου. Το Δ.Σ. είναι πάντα στη διάθεσή σας για απαντήσει σε όλες τις απορίες που τυχόν έχετε, καθώς και να σας ενημερώσει πλήρως για τα πεπραγμένα του συλλόγου, οικονομικά και μη.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων

Ο Πρόεδρος

Καλογιάννης Βαγγέλης

Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου

Στείλτε μας μήνυμα